BODY DETOX® - oczyszczanie organizmu

Co to jest BODY DETOX®

Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie wielu toksyn, które gromadząc się w naszym ciele wywierają negatywny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd. Ich potencjalne źródła to:

  • pożywienie (głównie azotany – pozostałości po nawozach sztucznych i fosforany stosowane m.in. do konserwacji przetworów mięsnych),
  • używki (alkohol, papierosy),
  • powietrze i woda (pyły, gazy, chemia przemysłowa),
  • niewłaściwy tryb życia i towarzyszący mu stres,
  • rozpad komórek tłuszczowych,
  • nadużywanie leków.

Wszystko to upośledza prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zmniejsza jego zdolność do samooczyszczania. W naszym ciele funkcjonuje kilka systemów, którymi organizm wydala szkodliwe substancje (układ pokarmowy i moczowy, skóra i płuca) i w każdym z tych kanałów może dojść do zaburzeń, które zakłócają ten proces. Nie każdy organizm jest w stanie sam wydalić wszystkie zagrażające zdrowiu toksyny – receptą są zabiegi BODY DETOX®.