DIETETYK

Indywidualny program żywieniowy

(2-3 spotkania) – jest to indywidualny program żywieniowy, m.in. redukujący masę ciała lub dla osób aktywnych fizycznie. Obejmuje on badanie na analizatorze medycznym, wywiad 24-godzinnego spożycia, ankietę, ocenę sposobu odżywienia i odżywiania oraz indywidualne wskazania żywieniowe.

Podczas pierwszej wizyty, na którą musisz zarezerwować sobie ok. 1,5 godziny, przeprowadzimy analizę składu Twojego ciała na certyfikowanym analizatorze medycznym SECA mBCA 515 (jest to innowacyjne badanie pozwalające m.in. na ocenę stanu Twojego zdrowia, kontrolowanie i analizowanie postępów podczas treningu oraz ocenę trafności i skuteczności wprowadzonej diety). Dokonamy pomiarów masy ciała, wzrostu, obwodu talii oraz ciśnienia, a także przeprowadzimy wywiad żywieniowy. Omówimy Twoje nawyki żywieniowe, tryb życia, zależności między zdiagnozowanymi chorobami i dolegliwościami, długość snu, rodzaj pracy, określimy Twoje cele. Jeżeli chcesz, możemy dodatkowo wykonać test na nietolerancje pokarmowe lub test genetyczny.

Już podczas pierwszej wizyty wskazane zostaną Ci niezbędne kierunki zmian, potencjalne zagrożenia oraz mocne strony obecnego trybu życia. Podczas pierwszej konsultacji otrzymasz ustne wytyczne do pracy nad sobą i swoim sposobem odżywiania się. Często są to wytyczne w postaci „pracy domowej” do zrealizowania w czasie pomiędzy kolejnymi wizytami.

Pierwsza konsultacja ma na celu nasze wzajemne poznanie się jak również wytyczenie kierunku dalszej współpracy. Obowiązuje nas zachowanie tajemnicy zawodowej, więc odpowiedzi, które udzielasz zostają miedzy nami.

Dodatkowo na pierwszym spotkaniu zostaniesz poproszony(a) o prowadzenie dzienniczka żywieniowego, który będzie podstawą do dalszej współpracy. W dzienniczku należy zapisywać wszystkie posiłki, napoje oraz swoją aktywność fizyczną. Każda pozycja powinna być opatrzona godziną (zapis chronologiczny). Warto wpisywać samopoczucie po posiłkach, obserwacje dotyczące własnej osoby, codzienny poranny pomiar wagi – łatwiej w ten sposób ustalić jak oddziałuje dany pokarm na organizm. Im więcej informacji tym lepiej zostanie dobrana dieta, co jest niezwykle istotne bo jest to sposób odżywiania na „całe życie” a nie tylko na chwilę. Pojawiające się pytania dotyczące diety czy aktywności fizycznej należy zapisywać na bieżąco w dzienniczku, podczas kolejnej wizyty udzielone zostaną odpowiedzi.

Następnie na podstawie zebranych informacji dokonamy analizy Twojego dotychczasowego sposobu żywienia i stanu odżywienia Twojego organizmu.

Podczas drugiej wizyty, która następuje zazwyczaj po 7-14 dniach od pierwszej konsultacji, (czas ten może się wydłużyć jeśli klient zdecyduje się na wykonanie dodatkowych badań) otrzymasz indywidualny program dietetyczny. Program ten zostanie dopasowany do Twoich potrzeb zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania, z uwzględnieniem Twojego stylu życia, stanu zdrowia, badań laboratoryjnych, preferencji żywieniowych oraz możliwości finansowych i dostępności produktów spożywczych. Omówimy dzienne zalecane spożycie dla energii, białka, tłuszczu i węglowodanów oraz grupy produktów zalecanych i nie zalecanych w Twojej diecie. Uzyskasz informacje jak przyrządzać posiłki, gdzie kupować i jak obrabiać produkty spożywcze, jakich przypraw używać. Zależy nam przede wszystkim na edukacji klienta, by sam potrafił układać swoją dietę.

Pełna porada dietetyczna to 2 lub 3 spotkania, ponieważ jeśli zdecydujesz się na wykonanie dodatkowych badań to po pierwszej wizycie a przed przekazaniem diety umówimy się na dodatkowe spotkanie, na którym omówimy wyniki.

W przypadku wizyty on-line plan żywieniowy wysyłamy na e-maila a wizyta z odbiorem przechodzi w wizytę kontrolną.