DIETETYK

Indywidualny program żywieniowy w jednostkach chorobowych

(2-3 spotkania) - indywidualny program żywieniowy w wybranych jednostkach chorobowych; reszta jak w przypadku normalnej porady dietetycznej, tj. badanie na analizatorze medycznym SECA mBCA 515, pomiar wagi i wzrostu, obwodu talii oraz ciśnienia, wywiad 24-godzinny, ankieta, ocena sposobu odżywienia i odżywiania oraz indywidualne wskazania żywieniowe.