Opis badania

Analiza składu ciała na analizatorze SECA mBCA 515 przeprowadzana jest za pomocą 8-punktowej bioelektrycznej impedancji (BIA), przy użyciu 19 częstotliwości pomiarowych. Pomiar przeprowadzany jest w pozycji stojącej. Analizator wyposażony jest w elektrody ręczne na podporze, pozwala to uniknąć błędów pomiaru i zapewnia stałą powtarzalność wyników, gdyż kąt między ramionami i ciałem pozostaje taki sam. Ponadto podpora ułatwia pacjentom procedurę pomiaru – pomiar przeprowadzany jest często na osobach otyłych i chorych oraz pacjentach, którzy nie są w stanie stać bez ruchu bez dodatkowej podpory.

Otrzymywane parametry:

 • Impedancja (osobno dla każdej częstotliwości i każdej kończy i tułowia),
 • Rezystancja (osobno dla każdej częstotliwości i każdej kończy i tułowia),
 • Reaktancja (osobno dla każdej częstotliwości i każdej kończy i tułowia),
 • Kąt fazowy (osobno dla każdej częstotliwości i każdej kończy i tułowia),
 • BIVA (Bioelectrical Impedance Vector Analysis) – wektorowa analiza bioimpedancji elektrycznej metodą prof. A. Piccoliego,
 • Masa ciała [kg] – zakres do 300 kg,
 • BMI (Body Mass Index) – wskaźnik masy ciała [kg/m2],
 • FM – masa tkanki tłuszczowej [%],
 • FM – procentowa zawartość tkanki tłuszczowej [%],
 • FFM – beztłuszczowa masa ciała [% i kg],
 • FMI (Fat Mass Index) – wskaźnik tłuszczowej masy ciała,
 • FFMI (Fat Free Mass Index) – wskaźnik beztłuszczowej masy ciała,
 • [FFMI/FMI] – stosunek masy tłuszczowej do beztłuszczowej wyrażone w BCC (Body Composition Chart),
 • SLTM (Soft Lean Tissue Mass) – masa tkanek miękkich beztłuszczowych [kg],
 • SMM (Skeletal Muscle Mass) – masa mięśni szkieletowych [kg],
 • TBW (Total Body Water) – zawartość wody całkowitej,
 • ECW (Extra Cellular Water) – zawartość wody pozakomórkowej,
 • HYD (Hydration) – uwodnienie [stosunek ECW/ICW wyrażony w %].

Dodatkowo:

 • Segmentowa analiza składu ciała - masa mięśni szkieletowych dla każdej z kończyn i tułowia,
 • REE (Resting Energy Expenditure) – spoczynkowa przemiana materii [kcal],
 • TEE (Total Energy Expenditure) – całkowity wydatek energetyczny [kcal],
 • Energy stores in body – energia skumulowana w organizmie,
 • 10-letnie ryzyko choroby niedokrwiennej serca.

Zobacz przykładowy wydruk z analizatora SECA mBCA 515.

Aby mieć pewność, że otrzymane wyniki pomiaru składu ciała są dokładne, firma Seca dokonała porównania wyników pomiarów analizatora z wartościami Złotego Standardu naukowego w ramach badań walidacyjnych. SECA mBCA 515 rzeczywiście jest w stanie sprostać wymaganiom w medycynie. Dzięki SECA mBCA 515 możliwe jest porównanie masy tłuszczowej i masy beztłuszczowej ze Złotym Standardem, który składa się z kombinacji czterech obszernych metod porównawczych (ADP, D2O, DEXA i waga). Dodatkowo firma Seca zestawiła wodę pozakomórkową z metodą NaBr. Wyniki są jasne: w przeciwieństwie do wielu innych urządzeń pomiarowych dostępnych na rynku, wyniki pomiaru SECA mBCA 515 są niemal tak precyzyjne jak bardzo skomplikowane metody naukowe. Podczas walidacji SECA mBCA 515 uwzględniono cztery najważniejsze grupy etniczne: kaukaską, południowo i środkowoeuropejską, afroamerykańską i azjatycką. Podczas walidacji analizatora uwzględniono nawet nieprawidłowy skład ciała. W przeciwieństwie do większości analizatorów, które walidowane są wyłącznie dla zdrowych pacjentów.

Dzięki oprogramowaniu medycznemu Seca Analytics 115 które dokonuje analizy pomiarów, możliwe jest na wczesnym etapie zdiagnozowanie wielu schorzeń o podłożu metabolicznym np. nadwagi, otyłości, niedożywienia, niewydolności nerek czy serca i wynikających z nich skłonności do obrzęków. Analizatory BIA pozwalają na ocenę i monitorowanie spadku lub przyrostu masy mięśniowej, co predestynuje je do zastosowania w medycynie sportowej i rehabilitacji.

Sześć modułów badawczych analizatora SECA mBCA 515 pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia i odżywienia organizmu. Najważniejsze z nich to:

 • Moduł Energia - pozwala obliczyć spoczynkową przemianę materii oraz całkowity wydatek energetyczny, a także określić zalecaną dawkę energii na dzień aby uzyskać pożądany ciężar ciała,
 • Moduł Ryzyko Kardiometaboliczne – ocenia czy występuje metaboliczny syndrom i ryzyko choroby niedokrwiennej serca (obliczenie 10-letniego ryzyka choroby wieńcowej),
 • Moduł Wzrost/Rozwój – pozwala kontrolować zmiany masy ciała.

Dzięki analizatorowi SECA można dokonać pomiaru kąta fazowego, masy komórkowej organizmu, jakości komórek (zniszczonych np. przez choroby przewlekłe czy antybiotykoterapie) oraz hydratacji (uwodnienia) - istotnych parametrów przy ocenie odżywienia organizmu. Ponadto analiza składu ciała pozwala monitorować efekty leczenia schorzeń i pomaga w oszacowaniu rezultatów różnego rodzaju programów odchudzających, treningów fizycznych czy rehabilitacji. Analiza BIA jest niewątpliwie wartościową metodą we wczesnej diagnostyce i profilaktyce zdrowotnej.

Ocena masy komórek oraz bilans wodny został przedstawiony w SECA mBCA 515 za pomocą analizy bioelektrycznej impedancji wektorowej BIVA. Dzięki temu można szybko rozpoznać czy pacjent cierpi na przewodnienie lub odwodnienie. Wiedza ta ma ogromne znaczenie w przypadku zapobiegania, diagnozowania i leczenia niewydolności serca, choroby wątroby, niewydolności nerek, przewlekłej choroby dolnych dróg oddechowych lub poważnych oparzeń.